häst sulky

Videolaryngoskopi

På kliniken har vi möjlighet att göra halskoll medan hästen arbetar för vagn eller under ryttare – så kallad videolaryngoskopi där trådlös teknik används för videoöverföring till en datorskärm.

Detta ger framförallt möjlighet till förbättrad diagnostik av olika prestationsnedsättande tillstånd i de övre luftvägarna. Många av dessa tillstånd kan sedan behandlas med hjälp av laserkirurgiska halsingrepp på stående häst. I andra fall krävs mer omfattande halskirurgi. Vi utför alla former av halskirurgi. Du får som alltid noggrann information om prognos och behandlingsmöjligheter.