häst tandvård

Tandvård för häst

Hästens tänder har flera viktiga funktioner och bör regelbundet inspekteras. Den vilda hästen betar större delen av dygnets timmar och håller på så sätt efter tänderna på egen hand. Våra rid och körhästar sliter inte tänderna på samma sätt som den vilda hästen och bör därför regelbundet genomgå en munhåleundersökning. Det kan även uppstå obalans i tuggytorna i takt med att tänderna slits och växer kontinuerligt.

Det är viktigt att hästen inte har ont i munnen för att fungera bra vid ridning och körning. Hästens kindtänder används bland annat för att krossa och mala stråfoder. Att fodret finfördelas är en förutsättning för kunna utvinna dess näringsämnen. Hästar växlar precis som människor tänder i unga år vilket i vissa fall kan leda till problem. Unga hästar bör även kontrolleras för eventuella vargtänder, dessa kan i många fall behöva avlägsnas då de kan störa bettets funktion och leda till obehag vid ridning eller körning.

Äldre hästar drabbas i många fall av tandrelaterade problem på grund av att tänderna helt enkelt har slitits med åren och tillslut blir förbrukade. Vanliga problem hos den äldre hästen är bland annat vågbett och glesbett, det senare leder ofta till foderinpackningar med åtföljande tandköttsinflammation. I många fall behöver man därför undersöka den äldre hästens munhåla med kortare intervaller.

Vanliga problem i hästens mun är så kallat skarpbett, orsakat av överdrivet vassa emaljåsar, och hakbett. Båda åkommorna uppkommer när hästens naturliga slitage inte fungerar optimalt och man kan därför bli tvungen att raspa hästens tänder med jämna mellanrum. Vi rekommenderar normalt sett att man gör en munhåleundersökning en gång/år, förslagsvis i samband med årlig vaccination.

Vi utför fullständiga munhåleundersökningar på hästar. Det innebär att hästen drogas och ställs i en undersökningsspilta, munnen öppnas med en munstege, munhålan göres ren och inspekteras. Tänderna kan sedan korrigeras efter behov. I vissa fall kompletteras undersökningen med t.ex. fiberoptik eller röntgen.