Luftvägsutredning

Vi erbjuder halskoll (endoskopi) där vi kan undersöka både de övre och nedre luftvägarna. I samband med en halskoll kan sjukdomar som t.ex. struppipning, struplocks-entrapment, gomsegelsproblem, halsinflammation eller bronkit diagnostiseras. För dessa sjukdomar finns en rad olika medicinska och kirurgiska behandlingsmöjligheter.

Hos oss finns det möjlighet att genomföra samtliga kirurgiska och medicinska behandlingar. Vi har även möjlighet att göra halskoll medan hästen arbetar – så kallad videolaryngoskopi  där trådlös teknik används för videoöverföring till en datorskärm. Detta ger framförallt möjlighet till förbättrad diagnostik av olika prestationsnedsättande tillstånd i de övre luftvägarna.