veterinär (3)

Maria Svernhage – Leg. Veterinär

Maria tog veterinärexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 2017 och har sedan dess arbetat hos oss som legitimerad veterinär. Hon har ett brett intresse inom veterinärmedicin. Maria är även verksam både på djursjukhuset i Slöinge.