veterinär manlig

Bengt Johansson – Leg. Veterinär

Legitimerad veterinär sedan 1983, specialist i hästens sjukdomar med vidareutbildningar i framförallt kirurgi. Ägnar sig i huvudsak åt ortopedisk diagnostik och kirurgi, där artroskopi och halskirurgi är en stor del av arbetet. Bengt har ett övergripande ansvar på operationsavdelningen. Arbetade som amanuens vid Institutionen för Anatomi och Histologi på veterinärhögskolan ett läsår. Fick därefter en utbildningstjänst i ATG’s regi i två år på Skara Djursjukhus. Fortsatte som ansvarig klinikveterinär för ATG-kliniken i Kalmar till 1989. Började då på Hallands Djursjukhus med ett uppehåll 1996-2000 som klinikveterinär på Djursjukhuset Helsingborg.